نمایشگاه قبلي


گنجينه 1

نمایشگاه فعلي

به زودي


به زودي

نمایشگاه بعدي

به زودي


به زودي

درباره شلمان

نگارخانه شَلمان در سال 1390 با هدف حمايت از استعدادهاي جوان Ùˆ با شعار «Ø´ÙŽÙ„مان بوستان استعدادهاي جوان است، نه گورستان يادمانهاي فرهنگي» به مديريت علي مزارعي Ùˆ با ياري تيم اجرايي خود Ú©Ù‡ از مدرسي Ùˆ دانش آموختگان رشته هاي مختلف هنري هستند، همچون استاد عباس رحيمي، پرويز معزز، دکتر پژمان دادخواه Ùˆ دکتر گلي اميدوار شروع به کار کرد.
 Ú¯Ø§Ù„ري شلمان همواره کوشيده است فراتر از مسائل حاشيه اي جامعه هنري قدم برداشته Ùˆ در کنار کشف استعدادهاي هنرمندان جوان، پايبندي خود را به اخلاقيات Ùˆ احترام به پيشکسوتان Ùˆ ارج نهادن به مقامل شامخ هنري هنرمندان گرامي کشور هرچه بيشتر حفظ نمايد. در اين راستا افتخار داريم Ú©Ù‡ به عنوان اولين گالري ايراني Ú©Ù‡ منشور اخلاقي مدوني دارد، با تمام وجود به بند بند آن متعهد باشيم.
 Ø¯Ø± اين چند سال پشتوانه Ùˆ دلگرمي ما، ياري اساتيد Ùˆ دوستاني بوده Ú©Ù‡ همواره گالري شَلمان را مورد لطف خود قرار داده اند همچون: دکتر عطاءالله اميدوار، استاد عباس رحيمي، استاد يعقوب عمامه پيچ، استاد کامران عدل، استاد نادر مشايخي، دکتر حسنعلي لقايي، استاد محمدحسين فرج، استاد ليلا نورايي، جناب آقاي پرويز معزز، سرکار خانم کتايون کاظميان، سرکار خانم تينا شفيعي، سرکار خانم آذين فلاحي، آقاي صدرا مَدي Ùˆ غيره.

در حال بارگذاري...


تورهای مجازی

اینستاگرام

فراخوان و اطلاعیه